VULKANOINTI

Kumi on jatkuvasti lisääntyvä käyttö- ja konstruktiomateriaali nykyaikaisessa
teollisuustoiminnassa. Kumi ei ole yksikäsitteinen aine, vaan kokonainen
raaka-aineryhmä, jonka eri laaduilla on toisistaan huomattavasti poikkeavia
ominaisuuksia.

     
 
           
         
 
- Kumi kestää erinomaisesti korroosion vaikutusta ja mekaanista kulutusta.
- Kumilla on helppo suojata vaikeamuotoisiakin kappaleita eikä kohteen koko rajoita sen käyttöä.
- Kuhunkin kohteeseen on kumitus valittava huolella ja asiantuntemuksella.
                     

Valmistus tapahtuu tuotekohtaisesti
räätälöidyillä raaka-aineilla. Korkeasti
koulutettu ja motivoitunut henkilöstö
sekä tinkimätön tuotannon valvonta takaavat
toimitusten luotettavuuden ja tuotteiden
optimaalisen laadun kaikissa tilanteissa.
Tarjousta varten pyydä meidän asiantuntijoiden
yhteydenottoa, jotta kaikki toimivan päällysteen
vaatimat lähtötiedot saadaan vaaditussa
muodossa tarjouksen pohjaksi.

Erikoisremmit valmistetaan ennakkotilauksesta tai voidaan sopia asiakkaan kanssa
siitä, että asennetaanko uusi hihna paikanpäällä. Parhaimmillaan kumi hihna voi painaa
noin750 kg. Kuljetin hihnan liitos voi tehdä kahdella eri vaihtoehdolla.
- Paistamalla
tai
- Liimaamalla

Paistamalla tehty liitos on huomattavasti vaikeampaa, koska paistolaite painaa
noin 100-200 kg ja on tosi hankala siirrettävä. Sen takia on parempi tehdä hihna
liitos liimaamalla eli kylmä vulkanoimalla.

 

VALMISTAMME MYÖS YKSITTÄIS
KAPPALEIDEN VULKANOINTITYÖTÄ

              
 


Muottituotteet ovat muotissa valmistettuja kumituotteita, joiden kumilaatu,
 mittatoleranssit vahvistukset  ja erityisesti muoto sekä pinnan
laatu määräävät tämän valmistustavan. Pyrimme jo tarjouspyyntövaiheessa
yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisemaan tuotteen valmistustavan.
Muotin käyttö on kalliimpi ratkaisu johtuen muotin valmistuskustannuksista.
Jos valmistussarjan pituus on merkittävä tai valmisratkaisumme eivät sovi tuotteelle,
 muottituote on suositeltava vaihtoehto.

 


 

 
 
 
   

 

         

Suunnitteluohjeet kumin vulkanoinnille

1.

Pinnoitettavan esineen on rakenteeltaan oltava sellainen, että jokaiseen päällystettävään
kohtaan päästään työskentelemään helposti sekä käsin, että käsityökaluin.

2.

Pinnoitettava rakenne on mitoitettava seinämältään niin vahvaksi tai varustettava
jäykistein siten, ettei se muuta muotoaan pinnoituksen, nostojen, kuljetusten, asennusten
tai käytön aikana.

3.

Mikäli pinnoitettavaan rakenteeseen jää tai on mahdollista jäädä ilma sulkeutumia,
on ilmalle järjestettävä mahdollisuus poistua pinnoitettavan pinnan vastakkaiselle
puolelle. Porattavien reikien on oltava suuruudeltaan vähintään 4mm ja niiden on
ulotuttava mahdolliseen ilmatilaan.

4.

Mahdollisimman pitkään toimivien laitteiden perustana on hyvä suunnittelu. Tämä koskee
myös kumiointia ja muuta pintakäsittelyä. Suunnitteluvaiheessa annetaan myös
valmistusta varten tarvittavat tiedot.

5.

Tarkoituksenmukainen rakenne helpottaa kumitustyötä ja varmistaa hyvän tuloksen,
joten se on sekä asiakkaan että kumittajan edun mukaista.

6.

Hitsisaumat on hiottava muun rakenteen kanssa samaan tasoon. Erityistapauksissa
korkealuokkainen konehitsisauma voidaan hyväksyä sellaisenaan.
Pistehitsattuja tai niitattuja rakenteita ei hyväksytä.

 

Palaa takaisin