LETKUT

 

  

- ELINTARVIKELETKUT

- HAPPO- JA KEMIKAALILETKUT

- HITSAUSLETKUT, NESTEKAASULETKU

- HÖYRYLETKUT

- ILMASTOINTILETKUT

- LIITÄNTÄLETKUT

- MATERIAALIN SIIRTOLETKUT

- POLTTOAINE- JA ÖLJYLETKUT

- VESI- JA PAINEILMALETKUT


 

Käytettyjä termejä

Käyttöpaine
Käyttöpaine tarkoittaa sitä painetta, jonka letku
jatkuvassa käytössä kestää.

Räjähdyspaine
Räjähdyspaine on se paine, jossa letku uutena halkeaa.

Varmuuskerroin
Varmuuskerroin on letkun räjähdyspaineen ja käyttöpaineen
suhde mitattuna huoneen lämpötilassa.
Varmuuskerroin on tavallisilla letkuilla 2,5-5,
happoletkuilla 4-5, höyryletkuilla 8-10.

Koepaine
Koepaine on paine, jossa tutkitaan letkun dimensiomuutoksia,
esim. 1,2-1,5 x käyttöpaine.

Alipaine
Alipaine on letkun ulkopuolisen ja sisäpuolisen paineen erotus normaali
ilmanpaineessa edellyttäen, että ulkopuolinen paine on suurempi kuin sisäpuolinen.

Likiarvoisia muuntolukuja
1 Pa=1N/m2 (1N=1 kgm/s2)
1 bar=100 kPa=0,1 MPa
1 atm=101,3 kPa
1 kp/cm2=98,1 kPa

Palaa takaisin